Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Sprzeczność z umową kupna (zamówieniem): W przypadku, gdy towar po dostarczeniu go klientowi jest sprzeczny z umową kupna (zamówieniem), kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy przywrócenia towaru do stanu, w którym odpowiada umowie kupna-sprzedaży, nieodpłatnie, zgodnie z życzeniem kupującego, poprzez wymianę rzeczy lub jej naprawę, jeśli taki zabieg nie jest możliwy, kupujący może żądać rozsądnego obniżenia ceny rzeczy lub odstąpić od umowy . W takim przypadku pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto kupującego w ciągu 14 dni. Nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący przed przejęciem rzeczy wiedział o naruszeniu umowy kupna-sprzedaży lub sam spowodował naruszenie umowy kupna-sprzedaży.

 

Reklamacje sztucznych much: Sztuczne muchy podlegają reklamacji tylko wtedy, gdy wada zostanie stwierdzona w momencie dostawy do klienta. Sztucznych much nie można odebrać po zakończeniu polowania!

 

WADY TOWARÓW

Usuwalne : Za wady, które można usunąć, uważa się takie wady, których usunięcie nie ma wpływu na wygląd, funkcjonowanie i jakość produktów, a naprawa może zostać przeprowadzona prawidłowo w określonym terminie. Termin usunięcia wady nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych lub dłuższego terminu uzgodnionego pomiędzy sprzedającym a kupującym. Ocena charakteru wady należy do sprzedawcy.

 

Sprzedający jest zobowiązany do nieodpłatnego i bez zbędnej zwłoki przywrócenia rzeczy do stanu odpowiadającego umowie kupna-sprzedaży albo przez wymianę rzeczy, jeżeli nie jest to niewspółmierne do charakteru wady, albo przez jej naprawę, zgodnie z art. życzenie kupującego. Jeśli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może zażądać rozsądnego rabatu od ceny przedmiotu lub odstąpić od umowy.

Nieusuwalne - Za wady nieusuwalne uważa się wady, których nie można całkowicie usunąć w określonym terminie i które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie produktu. Jeżeli jest to wada nieusuwalna, kupujący może żądać:

a) Wymiana towaru na inny wolny od wad

b) Anulowanie umowy kupna (kupujący zwraca wadliwy towar i otrzymuje zwrot ceny zakupu).

Jeżeli towar ma inną nieusuwalną wadę, która nie uniemożliwia jego używania, a kupujący nie rozważa wymiany towaru, kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki od ceny towaru lub może odstąpić od umowy. Kupującemu przysługują takie same prawa jak w przypadku wad nieusuwalnych, jeżeli towar wykazuje tę samą usuwalną wadę nawet po dwóch poprzednich naprawach lub jeżeli towar ma co najmniej trzy wady usuwalne.

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

W przypadku, gdy podczas zakupu towar nie zostanie dostarczony w wymaganej ilości, kolorystyce i jakości, należy skontaktować się ze sprzedawcą, którym jest Katarzyna Nowobilska, w celu złożenia reklamacji.

W przypadku niezadowolenia wyślij reklamację na adres tommi.fly.pl@gmail.com.

Proszę zawrzeć w swoim e-mailu:

  • Numer zamówienia
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Numer telefonu
  • E-mail
  • Opis wady

 

Po dostarczeniu wiadomości e-mail zostanie do Ciebie wysłana wiadomość o wszczęciu procedury reklamacyjnej. Z postępowania reklamacyjnego zostanie sporządzony protokół, który zostanie przesłany Państwu w formie elektronicznej w ciągu 14 dni.

 

ZWROTY W CIĄGU 14 DNI

Proszę wysłać na adres:

Tommi-fly Katarzyna Nowobilska | 
ul Środkowa 191
34-405 Białka Tatrzańska

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl